Municipal Commissioner - Shantha P. Liyanage

0112-877518/0712222008

1

Municipal Secretary – M.M.C.K.K.Mannapperuma

0112-888098/0712657142

0a

Municipal Chief Accountant – S.P.Dayalatha

0112-862839/0714499918

user

 

 

 

 

 

Municipal Accountant (Expenditure) – K.A.W.Wasantha Kumara

0112561271/0778075996

0

Municipal Accountant (Revenue) -  E.I.J.Liyanage

0112-864467

user